Separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem ESK-BH

Czas wysyłki: 5 dni roboczych
Cena netto: 3 300,00 zł 3300.00
?
?
?
?
?
ilość szt.
* - Pole wymagane
Producent: Ecol-Unicon

Opis

   Separatory ESK mają oznakowanie CE dopuszczające do zastosowania na terenie Unii Europejskiej.

 

 

Separatory to urządzenia, których konstrukcja umożliwia oddzielanie i zatrzymywanie zarówno substancji ropopochodnych jak i zawiesin mineralnych (piaski, szlamy), znajdujących się w wodach opadowych i roztopowych spływających z każdego rodzaju zlewni.

Separatory mają szczelny betonowy korpus, zazwyczaj niewymagający dodatkowego dociążenia. W zależności od lokalizacji separatora, oferujemy włazy żeliwne lekkie (Ø 600, klasa A15) lub ciężkie (Ø 600, klasa D400). Wlot i wylot standardowo umieszczane są w osi separatora. Możliwe jest odchylenie osi wlotu i wylotu (szczegóły na kartach katalogowych), jak również podłączenie kilku wlotów.

Separator w zbiorniku betonowym posadawiany w gruntach nośnych do głębokości 10 m p.p.t. nie wymaga przygotowania specjalnego fundamentu oraz nie wymaga wykonania sprawdzających obliczeń statycznych. Standardowo dno wykopu przygotowuje się, wykonując podbudowę o grubości co najmniej 10 cm, z betonu C8/10 (B10) lub dobrze zagęszczonej warstwy żwiru albo innego gruboziarnistego gruntu niespoistego.

Separacja zawiesin – współpraca separatorów koalescencyjnych z osadnikiem

ESK-H posiada osadnik zintegrowany z separatorem koalescencyjnym, w którym osadnik znajduje się poniżej kolumny koalescencyjnej. Zintegrowany układ ma na celu zmniejszenie powierzchni instalacji oczyszczającej przy zapewnieniu wysokiego stopnia oczyszczania substancji ropopochodnych i zawiesin. Znajduje zastosowanie przede wszystkim na terenach o wysokim stopniu zurbanizowania.

 

Typ urządzenia
Qnom/Vos *
Przepustowość Wymiary urządzenia Średnica rur wlot/wylot DN
[mm]
Rzeczywista pojemność
części osadowej
[dm3]
Pojemność magazyn. oleju
[dm3]
Masa całkowita
[kg]
Masa najcięższego elementu 
[kg]
Karta katalogowa Dokument odniesienia Pliki do wykorzystania
Qnom*
[dm3/s] (NS)
Dw 
[mm]
Hw 
[mm]
Amin
[mm]
ESK-H 1,5/150 1,5 1000 730 540 160 160 180 1900 1400 PDF PDF DWG
ESK-H 1,5/300 1,5 1000 1030 740 160 380 180 2400 1400 PDF PDF DWG
ESK-H 3/300 3 1000 1030 740 160 380 180 2400 1400 PDF PDF DWG
ESK-H 3/600 3 1200 1080 720 160 630 260 3400 2600 PDF PDF DWG
ESK-H 3/2500 3 2000 1390 680 160 2670 750 7600 5800 PDF PDF DWG
ESK-H 6/600 6 1200 1080 720 160 630 260 3400 2600 PDF PDF DWG
ESK-H 6/1200 6 1500 1230 620 160 1240 410 4800 3800 PDF PDF DWG
ESK-H 6/2500 6 2000 1390 680 160 2670 750 7600 5800 PDF PDF DWG
ESK-H 10/1000 10 1500 1130 720 160 1070 410 4800 3800 PDF PDF DWG
ESK-H 10/2000 10 2000 1230 590 160 2200 750 7000 5200 PDF PDF DWG
ESK-H 15/1500 15 1500 1650 630 200 1600 930 4500 5700 PDF PDF DWG
ESK-H 15/3000 15 2000 1700 620 200 3150 1400 8200 6400 PDF PDF DWG
ESK-H 20/2000 20 2000 1400 920 200 2200 1400 8200 6400 PDF PDF DWG
ESK-H 30/3000 30 2000 1850 970 315 3150 1800 9500 7700 PDF PDF DWG

*) Qnom [dm3/s] (NS) - przepustowość nominalna urządzenia, przy której następuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczeń ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1)

Vos [dm3 ]- pojemność części osadowej

 

Dla zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych i poprawy bezpieczeństwa ekologicznego, istnieje możliwość podłączenia do separatora instalacji alarmowej (sprawdź), wyposażonej w czujniki warstwy osadu, oleju oraz przepełnienia. Bieżące monitorowanie pracy urządzenia minimalizuje potrzebę lokalnej kontroli obiektów i skraca czas reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii.

 

Sposób działania

W wysokosprawnych separatorach koalescencyjnych oddzielanie zanieczyszczeń ropopochodnych następuje dzięki zjawisku grawitacyjnego rozdziału olejów i wody, które dodatkowo jest wspomagane przez zjawisko koalescencji .Zawiesina mineralna zawarta w ściekach ulega osadzeniu w wyniku sedymentacji oraz filtracji w materiale koalescencyjnym. Konstrukcja separatora zapewnia uspokojenie przepływu zanieczyszczonych wód oraz jednoczesne wymuszanie rozdziału strumienia ścieków na substancje ropopochodne (magazynowane w separatorze) i wodę. Lżejsze od wody zanieczyszczenia ropopochodne wypływają na powierzchnię, gdzie gromadzą się, tworząc warstwę. Niewielkie krople oleju mineralnego, które nie mają odpowiedniej siły wyporu, w trakcie przepływu przez materiał koalescencyjny łączą się w większe krople (koalescencja), co ułatwia ich rozdział grawitacyjny. Zatopiony wylot uniemożliwia wydostanie się odseparowanych zanieczyszczeń do odbiornika.

 

Zalety separatorów koalescencyjnych ESK

 • Oddzielacz klasy I zgodnie z normą PN-EN 858
 • Wysoka sprawność, potwierdzona badaniami, których wyniki zostały zatwierdzone przez jednostkę notyfikowaną
 • Oznakowanie CE
 • Rozwiązania techniczne optymalnie dostosowane do warunków zlewni i odbiornika
 • Zbiorniki żelbetowe klasy C35/45 lub wyższej przetestowane w każdych warunkach, zapewniające trwałość i szczelność przez wiele lat
 • Łatwość montażu i eksploatacji
 • Możliwość podłączenia urządzenia do poboru próbek
 • Możliwość zastosowania urządzenia alarmowego lub podłączenia do systemu zarządzania wodami opadowymi Bumerang
 • Możliwość posadowienia w terenie najazdowym

 

Koszty dostawy:

Koszt dostawy uzależniony jest od odległości od najbliższego zakładu produkcyjnego:

 • do 100km - 490zł netto
 • do 150km - 750zł netto
 • do 200km - 990zł netto
 • do 300km - 1.490zł netto
 • do 400km - 1.990zł netto

Adresy zakładów produkcyjnych:

 • Łódź: Demokratyczna 89/93
 • Ruda Śląska: Bałtycka 51

Rozładunek po stronie Zamawiającego. Dostawa nastąpi w dniu i o godzinie wspólnie ustalonej z Zamawiającym. Masa najcięższego elementu znajduje się w tabeli powyżej.

Do rozładunku i montażu potrzebne są uchwyty montażowe, które będą dołączone do dostawy i zastosowanie będzie miał poniższy zapis:

Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą przekazania Towaru Sprzedający sprzedaje i wydaje Kupującemu uchwyty montażowe typu DEHA 1,5-2,5t w ilości X szt. i wystawia na nie fakturę (cena netto uchwytów wynosi 240,00 zł/szt.) z terminem płatności 14 dni. Dokonany przez Kupującego na własny koszt zwrot uchwytów do Zakładu Produkcyjnego, poczytuje się za odstąpienie od ich zakupu. Sprzedający wystawi wówczas fakturę korygującą.

REFERENCJE

Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium